Her finner du spørsmål og svar om leasingoverdragelse.

Hva er en overdragelse?
En overdragelse betyr at nåværende leasingtaker overdrar sin leasingavtale til en ny person. Den nye personen overtar leasingavtalen med de vilkårene som er oppgitt i denne, samt bruksretten på bilen inntil avtalen utløper.

Hvem kontakter leasingselskapet for å starte overdragelsen?
Det er nåværende leasingtaker som må sende melding til leasingselskapet om at avtalen skal overdras, det kan ikke ny leasingtaker gjøre. Vi behøver en skriftlig henvendelse om dette. Les mer  om dette under punktet "Når ny bruker av leasingavtalen er funnet".

Hvor raskt kan jeg overta bilen?
Vi anbefaler at overtagelse skjer på forfallsdatoen på leasingleien. Leasing er et leieprodukt som forskuddsbetales, slik at seneste innbetalte faktura gjelder for neste 30-dagers periode. Det betyr at normalt kan du overta bilen ved forfallsdato på fakturaen da nåværende leasingtaker allerede har betalt for bruken av bilen frem til denne datoen.

Men det vil være opp til eksisterende leasingtaker å avgjøre når denne leverer fra seg bilen. Ønsker du å overta bilen raskt så er dette eventuelt en avtale som må gjøres mellom eksisterende leasingtaker og deg selv. Men rask levering kan skje ved at du inngår en privat avtale med ny leietaker hvor du eventuelt betaler en del av månedsleien frem til overdragelsesdatoen direkte til eksisterende kunde.

Kan jeg endre kjørelengde på avtalen?
Ja, du kan endre kjørelengden men det må gjøres før du inngår avtalen. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med endringen. Merk, dette vil endre månedsprisen i forhold til hva eksisterende leasingtaker har oppgitt i annonsen.

Må jeg betale startleie til leasingselskapet når jeg overtar en leasingavtale?
Nei, startleien er allerede betalt til oss av første bruker på bilen. Det du kan oppleve er at nåværende leasingtaker krever at du betaler deler av startleien. Det vil du enten se i annonsen som innskudd, eller du får det opplyst når du snakker med nåværende leasingtaker. Det du skal betale til leasingselskapet er etableringsgebyret på ny avtale.

Kan jeg få informasjon om/få tilsendt kopi av opprinnelig leasingavtale?
Nei, vi har ikke anledning til å informere om løpende avtaler. Ta eventuelt kontakt med nåværende leietaker og be om kopi av opprinnelig leasingavtale.

Hvem betaler for eventuelle skader ved innlevering av bilen etter endt leasingperiode?
Det er brukeren av bilen ved innleveringstidspunkt som må betale for skader utover normal bruksslitasje. Det er derfor viktig at før du overtar en leasingavtale har fått bilen taksert slik at allerede påførte skader er utbedret og oppgjørt før du tar over. Da betaler du for skader du selv har påført bilen.