Parkeringsavgift

Den 1. januar 2017 ble det gjort en endring i Parkeringsforskriften som innebærer at Volkswagen Møller Bilfinans AS nå står ansvarlig for at fakturaer fra parkeringsanlegg blir betalt. Det vil si at alle fakturer som blir sendt til oss, vil bli betalt.

Hva betyr dette for deg?
Hvis du skulle være så uheldig å glemme å betale for parkering i et parkeringsanlegg vil dette medføre en merkostnad for deg. Parkeringsanleggene vil belaste deg med et tilleggsgebyr utover parkeringsavgiften for utsendelse av faktura, samt at vi må legge på et administrasjonsgebyr for viderefaktureringen. 

Anbefalte løsninger
Skulle du komme på etter at du har forlatt parkeringsområdet at du har glemt å betale, har mange av selskapene en løsning for etterskuddsbetaling via hjemmeside innen et vist antall timer. De aller fleste aktører har også knyttet seg til en app-løsning, hvor du enkelt styrer parkeringstiden fra mobiltelefonen.