Enten du er leasingkunde eller du eier bilen din selv, anbefaler vi deg å følge bilens serviceprogram. Dette for at bilens garantier skal opprettholdes, du har en trafikksikker bil og du opprettholder bilens andrehåndsverdi ved eventuelt salg.

Din Volkswagen følger en plan fastlagt av bilfabrikken. I stedet for å betale hver gang dette arbeidet utføres kan du gjøre en avtale med oss der vi fordeler denne kostnaden på dine faste månedsutgifter. Dermed har du alltid kontroll. 

Gjennom serviceprogrammet Volkswagen Original Service sikres du som kunde: 

  • Volkswagen merkeorginale deler
  • Volkswagen merkeverksteder
  • Mobilitetsgaranti
  • Kontroll på kostnadene
  • Tryggere eierskifte
  • Samlefaktura gjennom Volkswagen Financial Services

Pris er avhengig av modell, avtalt kjørelengde og hvor lenge avtalen gjelder. Sjekk med din Volkswagen-forhandler hva som passer for deg.

Du vil ikke kunne bli rammet av økte servicepriser så lenge avtalen løper.

Avtalen kan kombineres med våre Privatleasing- og Leasingavtaler.